Unitatea în AA

Aceasta e datoria noastră față de viitorul AA-ului:

Să punem bunăstarea comună pe primul loc; Să păstrăm comunitatea unită. Pentru că de unitatea AA depind viețile noastre
și viețile celor ce vor veni.

Unitatea

Comunității AA

Nici o altă asociație nu a avut vreodată o atât de stringentă nevoie de a fi neîncetat eficientă și permanent unită, precum o are Comunitatea noastră. Noi, alcoolicii, am înțeles că trebuie să conlucrăm și să rămânem uniți, dacă nu vrem să murim, în cele din urmă, în singurătate. Cele 12 Tradiții ale Alcoolicilor Anonimi sunt, după părerea noastră, a celor din AA, cele mai bune soluții, derivate din experiență, la chestiuni presante, de genul: "Cum să procedăm pentru ca AA-ul să poată funcționa cu maximă eficiență?" și "Cum să facem să rămână nedezbinat, ca să-și continue existența?"

Structura AA

Structura regională în România

În prezent structura A.A. din România are 3 Comitete Regionale și în același timp 3 Intergrupuri destinate serviciilor în A.A.

Regiunea Moldova

Regiunea Moldova
Contactează regiunea...

Regiunea Muntenia

Regiunea Muntenia
Contactează regiunea...

Regiunea Transilvania

Regiunea Transilvania
Contactează regiunea...

Tradițiile AA
pe larg

În decursul primului său deceniu, A.A.-ul ca și comunitate a acumulat o experiență substanțială care a arătat că anumite atitudini și principii de grup au fost deosebit de valoroase pentru a asigura supraviețuirea acestei structurii informale a Comunitățiii. În 1946, în revista internațională, A.A. Grapevine, aceste principii au fost publicate prin scrierea lor de către membrii fondatori și cei timpurii ca fiind cele Douăsprezece Tradiții ale Alcoolicilor Anonimi. Acestea au fost acceptate și aprobate de membrii A.A. ca un întreg la Convenția Internațională a A.A., din Cleveland, Ohio, în 1950.

Pentru a ne recupera

alegem să ne implicăm...

PREAMBULUL GSR

Noi Reprezentanții Serviciilor Generale.

Suntem acea legătură în lanțul de comunicare al grupurilor noastre cu Conferința Generală a Serviciilor și cu întreaga lumea A.A.
Realizăm că autoritatea noastră supremă este un Dumnezeu al iubirii, așa cum se poate exprima El în Conștiința noastră de grup. Ca servitori de încredere, rolul noastru este de a aduce informații grupurilor noastre pentru a ajunge la o conștiință de grup informată. Prin cultivarea unei conștiințe a grupului, ajutăm la menținerea unității și a forței atât de vitale pentru comunitatea noastră.
Să avem, prin urmare, răbdarea și toleranța de a asculta în timp ce alții împărtășesc, curajul de a vorbi atunci când avem ceva util de împărtășit și înțelepciunea de a face ceea ce este potrivit pentru grupul nostru și pentru A.A. ca un întreg.

Broșura GSR

Forumurile locale și regionale

Forumurile regionale au luat naștere în 1975 la sugestia doctorului Jack Norris, care apoi a fost președintele Consiliului General al Serviciilor (GSB) Alcoolicilor Anonimi.

Aceste forumuri s-au pornit ca fiind niște împărtășiri de week-end sau sesiuni informative menite să ajute Consiliul General al Serviciilor (GSB), Biroul Serviciilor Generale GSO,  Revista Grapevine, Personalul Grapevine și Personalul Biroului General de Servicii pentru a rămâne în contact cu membrii A.A., cu servitorii de încredere, cu noii veniți ca astfel să lucreze uniți în întreaga țară prin structura de servicii.

Broșura forumuri

Conferința Serviciilor Generale

Conferința Serviciilor Generale înseamnă atât: Structura de servicii a grupurilor AA, Intergroups, Regiuni, GSB si GSO cât și Întâlnirea anuală a delegaților la Conferință

Conferința Generală a Serviciilor este mijlocul practic prin care conștiința grupurilor se poate exprima în chestiuni care privesc comunitatea A.A. ca un întreag. Existența Conferinței este, în plus, garanția că unitatea comunității A.A. face posibil ca A.A.-ul să funcționeze în toate condițiile. Conferința este, de fapt, succesorul fondatorilor AA, ea asigurând continuitatea în cadrul celor doisprezece tradiții.
Rolul și funcția Conferinței

Intră în contact cu noi

Cluj-Napoca,

Calea Dorobanților 94 sc V ap. 92

: 0747 065495

: help@aaromania.ro

Vreau să primesc informații privind viața AA

Search