TimeDistanceMeetingLocation / GroupAddressRegionDistrictTypes
Noon CER SENIN
CLUJ - NAPOCA
Strada Salcâmului 20 Cluj
5:00 pm Unirea Iași
Iași
Strada Vasile Lupu 38 Iasi
5:30 pm Izvorul Tamaduirii
Suceava
Strada Ion Vodă Viteazul 9 Suceava
6:00 pm SPERANȚA Cluj
CLUJ - NAPOCA
Strada Ion Meșter 10 Cluj
6:00 pm SPERANȚA Cluj
CLUJ - NAPOCA
Strada Ion Meșter 10 Cluj
6:00 pm Grupul Unu Bucuresti
Grupul Unu Bucuresti
Șoseaua Berceni 10 București
6:00 pm Liftul Stricat Constanta
Phoenix Constanta
Strada Calafatului 31 Constanta
6:00 pm Radu Voda Bucuresti
Radu Voda Bucuresti
Strada Cuza Vodă 77 București
6:00 pm Speranța Suceava
Suceava
Strada Ecaterina Teodoroiu Suceava
7:00 pm LIBERTATE
CLUJ - NAPOCA
Strada Salcâmului 20 Cluj
7:30 pm RECUNOȘTINȚA Hunedoara
DEVA
Aleea Progresului Hunedoara
7:30 pm Renașterea Piatra Neamt
Piatra Neamț
Colegiul Tehnic Gheorghe Cartianu Neamț